Arkitektens visjon

Blomkvartalet sitter høyt i landskapet, med lange siktlinjer til natur i alle retninger. Samtidig er vi midt i Heimdal sentrum; nybygget vil være med å danne definerte bygater, i et stadig tydeligere småby-sentrum. Dette har vært vårt utgangspunkt for arbeidet med Blomkvartalet, både som urbant forretningsbygg, og som boligbygg.

Boligene ligger fra 3. etasje og oppover, og alle har privat balkong eller terrasse. Leilighetene er nøye planlagt slik at hver kvadratmeter skal være funksjonell. Spesiell omtanke er viet til stua; dette rommet står i en særstilling i enhver bolig, og er planlagt for ro, lys, utsyn og fleksibilitet. Selv om det er kort vei både til Øysand og til Midtbyen - å bo i Heimdal sentrum er å bo urbant.

Takhager er derfor verdifulle uterom, og er utnyttet som felles oppholdsareal i prosjektet. Den grønne oasen på plan 3 vil ha en annen karakter en topp-terrassen på plan 6, begge med hver sine kvaliteter; den første er lun og frodig, den andre med spektakulær utsikt.

Bebyggelsen er utformet med åpne fasader på gateplan, med rause glassflater i næringsarealene, mot både Heimdalsveien og mot Anne Ekrens vei. Fasadene har en vertikal inndeling, som gir en opplevelse av rytme og variasjon når vi går, sykler eller kjører forbi Blomkvartalet. Baldakin, beplantning og tilpasset materialbruk betoner overgangen mellom fortau og bygning, fra offentlig til felles til privat.

Det er lagt vekt på materialbruk med god varighet. Kvartalet har fått en kledning av pigmentert betong, som binder det hele sammen til en helhet. Volumet settes sammen av tre fargenyanser på terrakotta-skalaen, som gir et bølgende mykt fargespill.

Ytterveggen er gaterommets innervegg, og er utformet med tanke på menneskets øyehøyde. Veggpartiene vi kommer tettest på, under baldakinene, har fått ekstra oppmerksomhet; her er den gjennomfargede betongen tilsatt elvegrus fra Namsen, og polert, slik at elvegrusens rødlige, hvite og svarte nyanser kommer tydelig fram.

TAG Arkitekter AS